Noutăți
Copiii rămași fără ocrotire părintească, plasați în servicii alternative de îngrijire, vor primi indemnizații zilnice
18/04/2018
 

Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și copiii rămași fără ocrotire părintească, plasaţi în Serviciul de Asistența parentală profesionistă, Casele de copii de tip familial, tutelă/curatelă, Case comunitare pentru copii în situaţie de risc și Centrele de plasament pentru copiii separați de părinți, vor primi indemnizații zilnice, începând cu clasa a 5-a până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi, Regulamentul cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii, care are drept scop sporirea bunăstării materiale a copiilor plasați în servicii de protecție de tip familial și comunitar, precum și dezvoltarea abilităților individuale ale acestora privind gestionarea rațională și eficientă a banilor personali.

Astfel, cuantumul indemnizației zilnice va constitui 10 lei pe zi în zilele obișnuite, 100 de lei în ziua de naştere a copilului și 70 de lei în zilele de sărbătoare: Anul Nou, Naşterea lui Iisus Hristos, Ziua de Paşti, Ziua ocrotirii copilului.

De asemenea, cuantumul indemnizaţiei zilnice, va fi indexat anual la 1 aprilie, în conformitate cu creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De indemnizație zilnică, în anul 2018, vor beneficia circa 2600 de copii, iar în acest sens, în Legea bugetului de stat pentru acest an au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 10,4 mln. lei.