Calendarul evenimentelor
s. Măcărești, r. Ungheni: Instruire în cadrul pilotării Instrucţiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru intervenţie primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil
10/03/2017

La 10 martie 2017, a fost organizată o instruire pentru personalul din cadrul serviciilor universale (de educație și sănătate) din s. Măcărești, r. Ungheni.  

Instruirea a avut scopul de a-i pregăti și de a-i iniția pe specialiștii vizați în aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială, ca parte a Modelului Național de Practici (MNP), în intervenția primară, pentru asigurarea bunăstării copilului.