Noutăți
Mai multe ghiduri metodologice în domeniul protecției copilului preluate de platforme internaționale
03/08/2018
 

Mai multe ghiduri metodologice destinate specialiștilor din sistemul de protecție a copilului din țară și nu doar, elaborate de Parteneriate pentru fiecare copil /PPFC/ cu suportul USAID, au fost preluate de Better Care Network, astfel fiind puse la dispoziția profesioniștilor din întreaga lume pentru informare/învățare. Este vorba de: Ghidurile de suport pentru aplicarea practică ”Managementul de caz””Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii” și Îngrijirea familială pentru copiii cu disabilități: Ghid practic pentru practicienii din statele cu venituri mici și mijlocii.

Ghidurile ”Managementul de caz” și ”Sprijin familial” sunt parte a unui pachet metodologic elaborat pentru susținerea personalului angajat în sistemul de asistență socială. Ghidul practic pentru îngrijirea familială pentru copiii cu disabilități a fost elaborat pentru a-i ajuta pe practicieni (asistenții sociali și alții) din statele mai sărace să lucreze eficient cu copiii cu disabilități și familiile lor. El a fost realizat în special pentru cei, care au puțină experiență de lucru cu copiii cu disabilități și vine să completeze alte ghiduri legate de managementul de caz.

Better Care Network (BCN) este o rețea internațională de organizații, care susțin copiii rămași fără îngrijire familială din toată lumea. BCN promovează colaborarea, schimbul de informații și cercetarea, privind consolidarea familiei și îngrijirea alternativă, precum și militează pentru schimbări în politicile naționale, regionale și locale în vederea îmbunătățirii îngrijirii copiilor. Platforma întrunește resurse în domeniul consolidării familiei și îngrijirii alternative prin intermediul unei biblioteci online.

Elaborarea acestor ghiduri a fost posibilă datorită suportului generos și contribuției poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Cu suportul EU, SAP din întreaga țară au beneficiat de schimb de bune practici cu privire la programe de suport pentru copii cu CES

Rezultatele și practicile pozitive obținute, până în prezent, de pilotare a programelor de suport în primii ani de viață pentru copiii cu cerințe educaționale speciale /CES/, de vârstă fragedă: Makaton, Portage, Mellow Parenting și Comunicarea prin muzică au fost diseminate, la 24 mai curent, la Reuniunea metodică republicană a șefilor serviciilor raionale de asistență psihopedagogică /SAP/ din întreaga țară. Evenimentul a avut loc în raionul Fălești, unul din cele 5 raioane în care sunt dezvoltate programele menționate.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, administrația publică Fălești și AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”, în cadrul Proiectului "Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață".

Programele de suport în primii ani de viață pentru copiii cu cerințe educaționale speciale: Makaton, Portage, Mellow Parenting și Comunicarea prin muzică sunt implementate de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Consiliile raionale din 5 raioane: Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni. Obiectivul general al acestuia este de a asigura accesul copiilor cu necesități speciale, cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani și familiilor acestora la programe de suport, dezvoltate în cadrul proiectului dat. Proiectul în valoare totală de 680,000 euro este finanțat de Uniunea Europeană.